Vision


Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

Läs mer om vår vision under Församlingen
Forsbrokyrkan

Det händer V5