Vision


Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

Läs mer om vår vision under Församlingen
Forsbrokyrkan

Det händer V43


 • On 22 12.00

  Spa för själen i Forsbrokyrkan. Sopplunch till 13.00. Öppet hus till 14.00.
 • 19.00

  Körövning i Forsbrokyrkan.
 • Lö 25

  Inspirations- och festdag för Region Mitt i Kanalkyrkan, Sandviken. Dagen innehåller: Equmenia regionstämma, ungdomsdygn-MITTtonår, talkshow, seminarier, körsång, samtal, träff för förtroenderådet, gudstjänst m.m. Bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, Arvid & Urban Elenäs, regionens personal m.fl. Mer info. på Region Mitts hemsida!
 • Sö 26 11.00

  Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan. Sven Lindström m.fl.
 • Klicka här för att komma till vår Kalender
 • Laddan ner församlingsbladet i pdf-format här