Vision


Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

Läs mer om vår vision under Församlingen

Kyrkohandbok

Forsbrokyrkan har blivit ombedd att svara på en remisstext om en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Läs mer om detta här Kyrkohandbok

Du kommer väl ihåg

Att du kan lämna kollekt/gåva även via bankgiro: 5509-6424
Märk med inbetalningen med "kollekt".Forsbrokyrkan

Det händer V13