Nu är Fagernässäsongen slut
Kommande två söndagar firar vi gudstjänst i Vallstakyrkan. Fr.o.m 13/9 är vi tillbaka i Forsbrokyrkan.

Vision

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen

Kyrkohandbok
Forsbrokyrkan har blivit ombedd att svara på en remisstext om en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Läs mer om detta här Kyrkohandbok

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+