Bibelsamtal den 10/12 inställt
Bibelsamtal den 10/12 ställs in på grund av krock med annan aktivitet. Nästa tillfälle blir den 7/1 2016 då vi får möjlighet att tillsammans fundera kring ändring av församlingsstadgar. Välkommen med i samtalet!

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+