Pastor skriver

Trons nyckelplatser
Under inledningen av april månad får vi än en gång möjlighet att samlas i tillbedjan och tacksamhet över Guds verk på den kristna trons tre nyckelplatser: Övre salen, Golgata och Graven.
Läs hela texten här

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen

Kyrkohandbok
Forsbrokyrkan har blivit ombedd att svara på en remisstext om en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Läs mer om detta här Kyrkohandbok

FacebookTwitterGoogle+Share