läs mer här

Kvällsöppet

En snabb sökning på internet berättar att ett TV-program med namnet ”Kvällsöppet” visades i TV2 under 1970-talet. 1995 återupptogs programmet och började sändas tre gånger i veckan från Göteborg, bl.a. med den nyligen insomnade Siewert Öholm som programledare. 2007 var det dags för TV4 att presentera sin version av TV-programmet. Om det fortfarande sänds vet jag inte, men om det gör det kan jag avslöja att det fått konkurrens. Kvällsöppet har nämligen hittat till Forsbrokyrkan! Men medan TV-varianten har den livliga debatten som ramverk bjuder Forsbrokyrkans variant istället på samtal, handarbete, fika och andakt.

Beskrivningen för kanske tankarna till ”symötet” som länge varit ett återkommande inslag i församlingens verksamhet. Efter att den verksamheten legat vilande en tid har behovet av något liknande gjort sig påmint. Symötena var samlingar på dagtid medan Kvällsöppet alltså samlar intresserade på kvällstid. I skrivande stund har en samling redan varit (då även det upplysande namnet myntades), men intresserade kan i detta församlingsblad (februari-mars) läsa när övriga tillfällen ges. Det handlar om tisdagskvällar ungefär var tredje vecka. Den som tycker att det är för långt mellan tillfällena kan notera att församlingen glädjande nog även har ”Söndagsöppet”. Varje söndag möts vi för att lovsjunga att Jesus Kristus, Guds Son, har besegrat döden och att vägen till gemenskap med Gud är öppen. Alla dagar. Välkommen att upptäcka det!

Pastor Thomas

Vision

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+