Ett nytt förbund

För den som inte blundar för Bibelns svåra texter står det klart att det faller en dom över det som står Gud emot, en dom över ondskan. Den Gud som älskar kan omöjligt förhålla sig likgiltig till människans bortvändhet. Han kan inte blunda när hon hänger sig åt avgudadyrkan och föraktar sitt ursprung och mål. Men Han förlorar sig heller inte i ett okontrollerat raseri över detta.

I påsktid påminns vi om Guds svar på Guds vrede: 19Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” 20Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er (Luk 22:19-20).

Jesu blod utgjuts för oss. Det nya förbundet har sin grund i att Guds dom drabbar Gud själv när Jesus bär gudlösheten och orätten i sin egen kropp. Han ger sig själv för människans skull. En handling som öppnar för gemenskap med Gud för den som vill bejaka det. Detta nya förbund rymmer många hemligheter, men det bärs av en evig kärlek som inte är hemlig eller fördold. En kärlek med smak av bröd och vin, som även sammanfattas i de ord som i judisk tradition uppfattas som Gamla Testamentets kanske mest grundläggande undervisning för förståelsen av Guds väsen: Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet (2 Mos 34:6). Välkommen att upptäcka det!


Kakelugnens bön

Gud, om du vill höra min bön
gör mig till en kakelugn,
för eftervärmens skull

Bevara mig från att bli ett skyltfönster,
en reklambyrå, ett bankfack eller en frysbox
Tack för alla goda människor som liknar
tändstickor, tomtebloss, järnspisar, elspisar,
men är dåliga på eftervärme
Nuförtiden har vi det så dragigt och kallt
att jag längtar så efter människor med eftervärme

O Kristus, du är vår förebild
O Helige Ande, bli vår eld
Den enda eld som inte blir till aska

Martin Lönnebo


Vision

Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.
Läs mer om vår vision under Församlingen