Frälsningen

Den söndag då detta församlingsblad blir klart är dagens tema i kyrkoåret Frälsningen. Det är en dag då vi får veta att frälsning inte handlar om att människan kan slå sig till ro i tron att Gud fixar allt. Nej, den frälsning som Gud erbjuder den mänsklighet som behöver räddas handlar om samverkan, samverkan mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Gud erbjuder människan frälsningens väg, ja, Han vill leda henne fram till den och på den, men det är upp till människan att gå den, i tillit och överlåtelse.

I slutet av december får vi än en gång möjlighet att fira en avgörande händelse i Guds frälsningsplan. Vi firar att Gud blir människa. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se (1 Tim 6:16) väljer att bli både synlig och gripbar i ett litet barn. Livets källa blir synlig i det lilla Jesusbarnet. I Honom uppenbaras frälsningens väg för den fallna människan och hon uppmanas att lägga sitt liv i Frälsarens hand och bejaka Hans frälsande verk. Den människa som upptäckt sin djupaste längtan gör klokt i att lyssna till uppmaningen. ”Kan själv”, säger istället den omogna människan. ”Kan inget”, säger den modlösa människan. ”Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma Dig över mig!”, säger den människa som anat sanningen om sig själv och Gud.

Pastor Thomas

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Spa för själen

Lördagen den 13 oktober kl. 12.00-14.00 finns möjlighet att besöka Forsbrokyrkan för ett extrainsatt ”Spa för själen”. Detta är ett bonustillfälle framför allt för dig som inte har möjlighet att delta på de ordinarie Spa för själen-samlingarna på onsdagar under september-oktober.
Välkommen om det lockar!
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett liv i sanningen

Under flera år har det mot slutet av sommaren funnits möjlighet att samlas på Fagernäs till församlingsdag med gemenskap och undervisning som en upptakt inför hösten. I år blev det istället en församlingsutflykt då skutan (eller snarare bussen) styrdes mot Lynäs sommarhem den 19/8. Vi fick ha församlingsmöte, äta god mat, umgås och tänka en och annan förhoppningsvis klok tanke. Nedan finner du ”kärnan” i det bibelstudium som var mitt bidrag till dagen.

I Joh 18:37 säger Jesus till Pilatus (Folkbibelns övers.): Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus säger också i Joh 14:6: Jag är vägen, sanningen och livet.

I 2:a och 3:e Johannesbrevet är det tydligt hur självklart det är för den åldrade lärjungen Johannes att ett kristet liv är ett liv i sanningen. Han gläder sig åt att höra att människor faktiskt lever i sanningen. Allt detta säger oss att den människa som strävar efter det som är sant, genuint och äkta hamnar oundvikligen hos Jesus, Han som är Vägen, Sanningen och Livet. Vi får alla reflektera över frågan: Är jag en sådan människa? Vill jag vara det?

Bönetips: Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn (Ps 86:11).

Pastor Thomas

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen till årets Gemenskapsdag

med Forsbrokyrkans församling
Söndag 19 augusti

Samling på Forsbrokyrkan kl 9.00 och avfärd med BUSS till
Lynäs sommarhem, som vi har för oss själva hela dagen!
Hemfärd kl 17.

Under dagen äter vi lunch och fikar och umgås över generationsgränserna. Vi kommer att fira gudstjänst tillsammans, ha församlingsmöte och lyssna till vår pastor Thomas Jonsson.

Vill du kan du ta med dig badkläder då tid kommer att finnas tid till bad om vädret tillåter. För barnen kommer det att finnas andra aktiviteter när vi vuxna pratar kyrka.

Anmäl dig och meddela om du har behov av specialkost till Erika Planeskog senast torsdag 16 augusti.
070-3298751 eller erika.planeskog@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skaparkvällar på Fagernäs


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Soul Children

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar