Kalender

maj
17
sön
Gudstjänst @ Forsbrokyrkan
maj 17 kl. 11:00

Gudstjänst i Forsbrokyrkan. Margit Jonsson m.fl.
Utgångskollekt till Antsla.
Söndagens tema: ”Hjälparen kommer” Joh 15:26-16:4.

maj
18
mån
Städning @ Fagernäs
maj 18 kl. 18:00

Städning på Fagernäs.

maj
20
ons
Körövning @ Forsbrokyrkan
maj 20 kl. 19:00

Körövning i Forsbrokyrkan.

maj
21
tor
Bibelsamtal @ Forsbrokyrkan
maj 21 kl. 18:30

Bibelsamtal i Forsbrokyrkan.

maj
24
sön
Pingstdagen @ Vallstakyrkan
maj 24 kl. 11:00

Gudstjänst i Vallstakyrkan. Thomas Jonsson.
Kören. Kyrkkaffe.
Söndagens tema: ”Den helige Ande” Joh 14:25-29.

maj
28
tor
Nattvardsandakt @ Forsbrokyrkan
maj 28 kl. 18:30

Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan.

maj
30
lör
Gospelkonsert @ Vallstakyrkan
maj 30 kl. 19:00

Gospelkonsert i Vallstakyrkan med
kören ”Singna” från Uppsala.

maj
31
sön
Sånggudstjänst @ Vallstakyrkan
maj 31 kl. 11:00

Sånggudstjänst i Vallstakyrkan med ”Singna”.
Söndagens tema: ”Gud – Fader, Son och Ande”
Matt 11:25-27.4:25-29.

jun
7
sön
Gudstjänst med alla åldrar @ Fagernäs
jun 7 kl. 11:00

Gudstjänst med alla åldrar på Fagernäs.
AnnLouise Tjerneld, Thomas Jonsson, barn och ungdommar. Församlingsmöte efter gudstjänsten med information från Kyrkokonferens m.m.

jun
14
sön
Gudstjänst med nattvard @ Fagernäs
jun 14 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Sång av Margit Thyr.
Kallelsen till Guds rike. Luk 14:15-24.