Kalender

Maj
17
sön
Gudstjänst @ Forsbrokyrkan
Maj 17 kl. 11:00

Gudstjänst i Forsbrokyrkan. Margit Jonsson m.fl.
Utgångskollekt till Antsla.
Söndagens tema: ”Hjälparen kommer” Joh 15:26-16:4.

Maj
18
mån
Städning @ Fagernäs
Maj 18 kl. 18:00

Städning på Fagernäs.

Maj
20
ons
Körövning @ Forsbrokyrkan
Maj 20 kl. 19:00

Körövning i Forsbrokyrkan.

Maj
21
tor
Bibelsamtal @ Forsbrokyrkan
Maj 21 kl. 18:30

Bibelsamtal i Forsbrokyrkan.

Maj
24
sön
Pingstdagen @ Vallstakyrkan
Maj 24 kl. 11:00

Gudstjänst i Vallstakyrkan. Thomas Jonsson.
Kören. Kyrkkaffe.
Söndagens tema: ”Den helige Ande” Joh 14:25-29.

Maj
28
tor
Nattvardsandakt @ Forsbrokyrkan
Maj 28 kl. 18:30

Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan.

Maj
30
lör
Gospelkonsert @ Vallstakyrkan
Maj 30 kl. 19:00

Gospelkonsert i Vallstakyrkan med
kören ”Singna” från Uppsala.

Maj
31
sön
Sånggudstjänst @ Vallstakyrkan
Maj 31 kl. 11:00

Sånggudstjänst i Vallstakyrkan med ”Singna”.
Söndagens tema: ”Gud – Fader, Son och Ande”
Matt 11:25-27.4:25-29.

Jun
7
sön
Gudstjänst med alla åldrar @ Fagernäs
Jun 7 kl. 11:00

Gudstjänst med alla åldrar på Fagernäs.
AnnLouise Tjerneld, Thomas Jonsson, barn och ungdommar. Församlingsmöte efter gudstjänsten med information från Kyrkokonferens m.m.

Jun
14
sön
Gudstjänst med nattvard @ Fagernäs
Jun 14 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Sång av Margit Thyr.
Kallelsen till Guds rike. Luk 14:15-24.