Kalender

Jan
1
fre
Ekumenisk nyårsbön
Jan 1 kl. 18:00

Nyårsdagen. Ekumenisk nyårsbön i Forsbrokyrkan.
AnnLouise Tjerneld m.fl

Jan
3
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan
Jan 3 kl. 11:00

Gudstjänst i Forsbrokyrkan. Roger Henningsson m.fl.
Söndagens tema: ”Guds hus” Mark 11:15-19.

Jan
7
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan
Jan 7 kl. 18:30
Jan
10
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan
Jan 10 kl. 11:00

Gudstjänst i Forsbrokyrkan. Thomas Jonsson. Sång och
musik av Erika Planeskog. Söndagens tema:
”Jesu dop” Luk 3:15-17, 21-22.

Jan
14
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan
Jan 14 kl. 18:30
Jan
17
sön
Gudstjänst med nattvard
Jan 17 kl. 11:00

Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan.
Thomas Jonsson. Sång och musik av AnnLouise & Tony
Tjerneld. Söndagens tema: ”Livets källa” Joh 4:5-26.

Jan
21
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan
Jan 21 kl. 18:30
Jan
24
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan
Jan 24 kl. 11:00

Gudstjänst i Forsbrokyrkan. Thomas & Lisa Jonsson.
Söndagens tema: ”Nåd och tjänst” Luk 17:7-10.

Jan
28
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan
Jan 28 kl. 18:30
Jan
31
sön
Gudstjänst med alla åldrar
Jan 31 kl. 11:00

Gudstjänst med alla åldrar i Forsbrokyrkan.
AnnLouise Tjerneld, Thomas Jonsson m.fl. Tonårsfika! Efter
fikat årsmöte för Forsbrokyrkans Ungdom.
Söndagens tema: ”Uppenbarelsens ljus” Luk 2:22-40.