Kalender

Apr
3
sön
Sånggudstjänst på Ängslunda
Apr 3 kl. 14:00

Thomas Jonsson, Tore Svedlund och sångarna.
Söndagens tema: ”Påskens vittnen” Joh 21:15-19.

Apr
10
sön
Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan
Apr 10 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl. Söndagens tema:
”Den gode herden” Joh 10:11-16.

Apr
13
ons
Körövning i Forsbrokyrkan
Apr 13 kl. 19:00
Apr
14
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan
Apr 14 kl. 18:30
Apr
17
sön
Gudstjänst med alla åldrar i Forsbrokyrkan
Apr 17 kl. 11:00

AnnLouise Tjerneld, Thomas Jonsson m.fl.
Barnvälsignelse. Kyrkkaffe. Församlingsmöte.
Söndagens tema: ”Vägen till livet” Joh 14:1-14.

Apr
21
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan
Apr 21 kl. 18:30
Apr
23
lör
Iordningsställande av Fagernäs
Apr 23 kl. 10:00

Iordningsställande av Fagernäs
inför Valborg.

Apr
24
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan
Apr 24 kl. 11:00

Roger Henningsson.
Offerdag för mission i Sverige. Sång och musik av
Margit Thyr och Elisabeth Nyman.
Söndagens tema: ”Att växa i tro” Joh 15:10-17.

Apr
27
ons
Körövning i Forsbrokyrkan
Apr 27 kl. 19:00
Apr
28
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan
Apr 28 kl. 18:30