Kalender

Jan
1
sön
Gudstjänst @ Forsbrokyrkan
Jan 1 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.

Ekumenisk nyårsmässa @ Forsbrokyrkan
Jan 1 kl. 18:00

Söndagens tema: ”I Jesu namn” Joh 2:23-25.

Jan
5
tor
Nattvardsandakt @ Forsbrokyrkan
Jan 5 kl. 18:30
Jan
8
sön
Gudstjänst @ Forsbrokyrkan
Jan 8 kl. 11:00

Sven Lindström.
Sång och musik av AnnLouise och Tony Tjerneld.
Söndagens tema: ”Jesu dop” Mark 1:9-11.

Jan
12
tor
Bibelsamtal @ Forsbrokyrkan
Jan 12 kl. 18:30
Jan
15
sön
Gudstjänst med nattvard @ Forsbrokyrkan
Jan 15 kl. 11:00

Thomas & Lisa Jonsson.
Söndagens tema: ”Livets källa” Joh 5:31-36.

Jan
19
tor
Nattvardsandakt @ Forsbrokyrkan
Jan 19 kl. 18:30
Jan
22
sön
Gudstjänst @ Forsbrokyrkan
Jan 22 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Söndagens tema: ”Jesus skapar tro” Joh 4:46-54.

Jan
26
tor
Bibelsamtal @ Forsbrokyrkan
Jan 26 kl. 18:30
Jan
29
sön
Gudstjänst med alla åldrar @ Forsbrokyrkan
Jan 29 kl. 11:00

Sång av Ella Planeskog, Annie och Wilma Kolmodin.
Söndagens tema: ”Jesus är vårt hopp” Matt 14:22-33