Kalender

feb
2
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 2 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Kören.
Kyrkkaffe.
Efter kyrkkaffet årsmöte för Forsbrokyrkans församling.
Årsmötesoffer.
Söndagens tema: ”Uppenbarelsens ljus” Luk 2:22-40
alternativ text: Matt 13:31-33).

feb
9
sön
Gudstjänst med nattvard @ Forsbrokyrkan
feb 9 kl. 11:00

Thomas och Lisa Jonsson. Utgångskollekt till Antsla.
Söndagens tema: ”Nåd och tjänst” Matt 19:27-30.

feb
11
tis
Kristna rådets årsmöte i Sockenstugan. @ Sockenstugan
feb 11 kl. 19:00
Kvällsöppet i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 11 kl. 19:00

Handarbete, samtal, fika och andakt.

feb
12
ons
Spa för själen i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 12 kl. 12:00

Sopplunch 12-13
Möjlighet till samtal, bön, vila m.m.
Öppet hus till 14.00.

feb
13
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokykan @ Forsbrokyrkan
feb 13 kl. 18:30
feb
14
fre
Forsbrokyrkans Ungdoms årsfest i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 14 kl. 18:00
feb
16
sön
Sånggudstjänst på Ängslunda @ Ängslunda
feb 16 kl. 14:00

David och Linda Arwe.
Söndagens tema: ”Det levande ordet” Joh 6:60-69.

feb
19
ons
Spa för själen i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 19 kl. 12:00

Sopplunch 12-13
Möjlighet till samtal, bön, vila m.m.
Öppet hus till 14.00.

feb
20
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
feb 20 kl. 18:30