Kalender

maj
7
tis
Kvällsöppet i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 7 kl. 19:00

Handarbete, samtal, fika och andakt.

maj
9
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 9 kl. 18:30
maj
12
sön
Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 12 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Linda och David Arwe.
Kyrkkaffe.
Utgångskollekt till Antsla.
Söndagens tema: ”Vägen till livet” Joh 14:1-14.

maj
16
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokykan @ Forsbrokyrkan
maj 16 kl. 18:30
maj
19
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 19 kl. 11:00

Thomas och Lisa Jonsson.
Söndagens tema: ”Att växa i tro” Joh 15:10-17.

maj
23
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 23 kl. 18:30
maj
26
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 26 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Terminsavsl. för barn- och ungdomsverksamheten.
Bibelutdelning. Söndagens tema: ”Bönen” Luk 11:1-13.

jun
2
sön
Gudstjänst i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
jun 2 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Söndagens tema: ”Hjälparen kommer” Joh 16:23-33.

jun
9
sön
Gudstjänst i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
jun 9 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Konfirmander.
Kören.
Kyrkkaffe.
Söndagens tema: ”Den helige Ande” Joh 14:15-21.

jun
12
ons
Sommarkonsert med GE-klaven i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
jun 12 kl. 19:00