Kalender

Mar
30
fre
Långfredag. Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
Mar 30 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Långfredagens tema: ”Korset” Luk 23:26-49.

Apr
1
sön
Påskdagen. Gudstjänst i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
Apr 1 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Kören.
Kyrkkaffe.
Påskdagens tema: ”Kristus är uppstånden” Luk 24:1-12.