Kalender

maj
6
sön
Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 6 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Sång och musik av Linda och David Arwe.
Söndagens tema: ”Bönen” Luk 18:1-8.

maj
8
tis
Kvällsöppet i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 8 kl. 19:00

Handarbete, samtal, fika och andakt.

maj
10
tor
Kyrkokonferens i Gavlehovshallen @ Gavlehovshallen
maj 10 – maj 12 heldag
maj
13
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 13 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Söndagens tema: ”Hjälparen kommer” Joh 15:26-16:4.

maj
14
mån
Krattning och iordningsställande av Fagernäs @ Fagernäs
maj 14 kl. 18:00
maj
17
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 17 kl. 18:30
maj
20
sön
Pingstdagen. Gudstjänst i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
maj 20 kl. 11:00

Thomas Jonsson, kören
Kyrkkaffe
Söndagens tema: ”Den helige Ande” Joh 14:25-29.

maj
24
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 24 kl. 18:30
maj
26
lör
Krattning och iordningsställande av Fagernäs @ Fagernäs
maj 26 kl. 10:00 – 12:00
maj
27
sön
Gudstjänst med alla åldrar i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 27 kl. 11:00

Terminsavsl. för barn- och ungdomsverksamheten.
Söndagens tema: ”Gud – Fader, Son och Ande”
Matt 11:25-27.