Kalender

maj
13
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 13 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Söndagens tema: ”Hjälparen kommer” Joh 15:26-16:4.

maj
14
mån
Krattning och iordningsställande av Fagernäs @ Fagernäs
maj 14 kl. 18:00
maj
17
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 17 kl. 18:30
maj
20
sön
Pingstdagen. Gudstjänst i Vallstakyrkan @ Vallsta Kyrkan
maj 20 kl. 11:00

Thomas Jonsson, kören
Kyrkkaffe
Söndagens tema: ”Den helige Ande” Joh 14:25-29.

maj
24
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 24 kl. 18:30
maj
26
lör
Krattning och iordningsställande av Fagernäs @ Fagernäs
maj 26 kl. 10:00 – 12:00
maj
27
sön
Gudstjänst med alla åldrar i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 27 kl. 11:00

Terminsavsl. för barn- och ungdomsverksamheten.
Söndagens tema: ”Gud – Fader, Son och Ande”
Matt 11:25-27.

maj
28
mån
Krattning och iordningsställande av Fagernäs @ Fagernäs
maj 28 kl. 18:00
maj
31
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
maj 31 kl. 18:30
jun
3
sön
SOUL CHURCH @ Fagernäs
jun 3 kl. 18:00

En annorlunda gudstjänst med sång av
Arbrå Soul Children.
Kom och lyssna och sjung med!
Vårt dop. Joh 3:1-8.