Kalender

13 sön
Heldag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
11:00 Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan
Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan
mar 13 kl. 11:00
Thomas Jonsson. Sång och musik av Roger Henningsson, AnnLouise & Tony Tjerneld. Insamling till Equmenia- kyrkans diakon- och pastorsutbildning. Söndagens tema: ”Guds mäktiga verk” Luk 1:39-45.