Församling

p12

Forsbrokyrkans församling i Arbrå är en del av den nya kyrkan Equmeniakyrkan. Församlingen bildades 1993 då Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen i Arbrå förenades i en församling med tron på Jesus Kristus i centrum.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+