Tonår

IMG_0096Till Tonår är du välkommen från och med det år du fyller tretton. Vi samlas i Forsbrokyrkan ungefär varannan fredag, men ibland kan samlingspunkten vara Sporthallen, Fagernäs eller möjligtvis en skräckinjagande pulkabacke. Varje samling brukar ha ett särskilt tema och kvällen avslutas med andakt. För mer information samt tid för nästa samling är du välkommen att kontakta pastor Thomas!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+