Om församlingen

Forsbrokyrkans församling i Arbrå är en del av Equmeniakyrkan. Församlingen bildades 1993 då Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen i Arbrå förenades i en församling med tron på Jesus Kristus i centrum.

Vision

 Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i oss och i samhället.

Läs mer om vår vision under Församlingen

———————————————————————————————————

SÖNDAGSGUDSTJÄNST INSTÄLLD

Med anledning av regeringens beslut om att förbjuda samlingar med fler än 50 personer har styrelsen beslutat att skärpa församlingens rutiner. Detta innebär att gudstjänster i form av fysiska samlingar är inställda tills vidare. Syftet är att bidra till minskad spridning av Coronaviruset och att skydda de äldre och utsatta i vår församling och gemenskap.

Pastor Thomas kommer att lägga ut sin predikan på hemsidan under menyn Predikan. Vi hänvisar också till de livesända Gudstjänsterna på SVT2 kl.10 eller SVT Play: https://www.svtplay.se/gudstjanst.

Vad gäller kommande söndagsgudstjänster så tittar vi nu på ev. andra lösningar med att spela in eller livesända en kortare gudstjänst/andakt. Mer information kommer!

Med himmelsk välsignelse
välsigne oss Gud den allsmäktige,
Fadern, Sonen och den helige Ande.
———————————
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

———————————————————————————————————

MED ANLEDNING AV FÖRSÄLJNINGEN AV VALLSTAKYRKAN SAMT CORONAVIRUSET

Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 17 mars behandlade församlingsstyrelsen frågan om
Vallstakyrkans försäljning samt hanteringen av Coronaviruset. Styrelsen tog några beslut rörande
församlingens hantering av dessa frågor och vill härmed delge församlingen följande information:

FÖRSÄLJNINGEN AV VALLSTAKYRKAN
För en tid sedan meddelade de tilltänkta köparna av Vallstakyrkan att de drar sig ur affären. Med
anledning av detta har styrelsen uppdragit åt mäklaren att sätta ut kyrkan till försäljning igen.
Detta innebär också att den planerade avslutningsgudstjänsten i Vallstakyrkan på påskdagen
skjuts upp till i höst och att alla påskgudstjänster förläggs i Forsbrokyrkan.

KOMMANDE GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
• Församlingen fortsätter att inbjuda till gudstjänster på söndagar men vi iakttar noggrant
allmänna riktlinjer gällande hygien, dvs vi tvättar händerna ofta och noga, minst 20
sekunder, vi undviker kroppskontakt, och om möjligt sitter vi på avstånd från varandra i kyrkbänkarna (läs mer om förebyggande åtgärder nedan).
• Gudstjänsten på Ängslunda den 19 april är inställd!
• Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en
med symptom, även milda, avstår att närvara tills vidare. Detta inte minst av hänsyn till de
äldre och de som av annan anledning finns i riskgrupperna för coronaviruset.
• Vi uppmanar personer som är över 70 år att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendation att undvika sociala kontakter en tid framöver. Församlingstjänarna
undersöker behovet av stöd och hjälp med t.ex. handling hos denna grupp i vår
församling. Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp med något!
• Gudstjänstmomentet nattvard ställs in tills vidare. Så även kyrkfika efter gudstjänsterna.
• Samlingar som läggs vilande tills vidare är kvällsöppet, bibelsamtal, nattvardsandakter
och körövningar.
• Barn- och ungdomsverksamheten (Soul Children, Tonår, KiK, söndagsskola) fortsätter
tills vidare, dock uppmanas alla att vara uppmärksamma på förkylningssymtom och avstå
från att delta om man känner av sådana.

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet
eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att
spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete
eller där du är nära andra.

GUDSTJÄNSTER PÅ TV ELLER PÅ INTERNET:
För dig som är sjuk, har förkylningssymtom eller inte vill delta i församlingens gudstjänster vill vi
tipsa om gudstjänster som sänds i SVT2 varje söndag kl 10.00 eller via SVT Play:
www.svtplay.se/gudstjanst. Inom Region Mitt finns t.ex. podcast från Betlehemskyrkan i Gävle:
https://bkgavle.se/podcast/.

FÖR MER INFORMATION:
Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan: www.equmeniakyrkan.se/corona
Folkhälsomyndighetens uppdateringar: www.krisinformation.se
Vi tackar för visad förståelse och ber om Guds särskilda omsorg över dig under dessa märkliga
tider. Vi får pröva oss fram och inte glömma bort bönens möjligheter!