Embrace the suck!

På femte söndagen i fastan får du en hälsning med en något burdus men samtidigt klok uppmaning som förslagsvis kan översättas: ”Omfamna eländet (det som suger)”. Det innebär en uppmaning att ta sig an det elände som kommer i vår väg och göra det bästa av situationen. Att inte låta motgångarna bli övermäktiga. Vi möter en hel del motgångar just nu. En hel del elände. Det finns mycket att omfamna, dock inte varandra med tanke på rådande restriktioner! Hur gör vi det bästa av situationen?

Förhoppningsvis har du nåtts av informationen från församlingsledning om vilande samlingar och särskilda förhållningssätt under rådande omständigheter. Så länge det var möjligt ville vi fortsätta att inbjuda till församlingslivets kärna, d.v.s. söndagsgudstjänsten, men även denna får nu vila tills vidare. Predikotexter för söndagarna kommer att finnas på församlingens hemsida och det planeras för andra digitala lösningar. Ett traditionellt församlingsblad för perioden april-maj finns naturligt nog inte att förmedla med tanke på vilande verksamheter, men om möjligheterna förändras finns förhoppning att med lite kortare varsel inbjuda till andra samlingar. Och jag vill än en gång betona möjligheten att ta kontakt och be om hjälp vid behov!

Vi får bida tiden, vara öppna för anpassningar samt ”omfamna eländet”. Och mitt i allt detta lyssnar vi extra till Jesu uppmaning: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er (Joh 15:4) och Paulus uppmaning: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er (Fil 4:4).

Med bön om nåd och frid i virustid!

Predikan i PDF:
Försonaren

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.