Kalender

sep
4
ons
Spa för själen i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 4 kl. 12:00

Sopplunch 12-13
Möjlighet till samtal, bön, vila m.m.
Öppet hus till 14.00.
Terminsstart!

sep
5
tor
Nattvardsandakt i Forsbrokykan @ Forsbrokyrkan
sep 5 kl. 18:30
sep
7
lör
Städning och iordningställande av Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 7 kl. 10:00 – 14:00
sep
8
sön
Sånggudstjänst på Ängslunda @ Ängslunda
sep 8 kl. 14:00

Anna-Lisa Mörk.
Sångare från Forsbrokyrkan.
Söndagens tema: ”Friheten i Kristus” Luk 13:10-17

sep
11
ons
Spa för själen i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 11 kl. 12:00

Sopplunch 12-13
Möjlighet till samtal, bön, vila m.m.
Öppet hus till 14.00.

sep
12
tor
Bibelsamtal i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 12 kl. 18:30
sep
15
sön
Gudstjänst i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 15 kl. 11:00

Thomas Jonsson m.fl.
Terminsstart för söndagsskolan!
Söndagens tema: ”Medmänniskan” Matt 5:38-48.

sep
18
ons
Spa för själen i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 18 kl. 12:00

Sopplunch 12-13
Möjlighet till samtal, bön, vila m.m.
Öppet hus till 14.00.

sep
19
tor
Lovsångskväll med nattvard i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 19 kl. 18:30
sep
22
sön
Gudstjänst med nattvard i Forsbrokyrkan @ Forsbrokyrkan
sep 22 kl. 11:00

Thomas Jonsson.
Sång och musik av Linda och David Arwe.
Utgångskollekt till Antsla. Kyrkkaffe.
Söndagens tema: ”Enheten i Kristus” Luk 22:24-27.