Kontakt

Fagernäs
Norränge, Arbrå
Tel: 072-524 19 12
E-post: info@forsbrokyrkan.se

Gudstjänster och kvällssamlingar
Pastor Thomas Jonsson
Tfn expedition: 0278-411 10
Mobil: 070-230 33 34
Hem: 0278-491 78
E-post: pastor@forsbrokyrkan.se

Café
Robert Planeskog
Tfn: 0278-404 49
Mobil: 070-546 66 28
E-post: ungdom@forsbrokyrkan.se

Uthyrning
Barbro Planeskog
Tel: 0278-402 79
Mobil: 070-372 71 14
E-post: uthyrning@forsbrokyrkan.se

Fastighet & vaktmästaransvarig
Bertil Planeskog
Tel: 0278-415 50
Mobil: 073-813 70 00
E-post: ordforande@forsbrokyrkan.se