Gudstjänster

Långfredagen
Under många år har Forsbrokyrkans församling firat Långfredagens gudstjänst som en Korsvägsandakt – en stillsam, meditativ gudstjänst med texter och böner från böneboken Oremus (2008) som grund. I år har vi inte möjlighet att fysiskt samlas till denna gudstjänst, men en lyssningsbar variant av Korsvägsandakten finns här som ett alternativ. Texter och böner vid olika stationer på Jesu korsväg vill hjälpa oss att i andakt följa Honom på Hans lidandes väg. Med fördel kan du pausa uppspelningen en kort stund efter de olika stationerna för egen bön och reflektion. I tacksamhet får vi rikta blicken mot Korset och be för världen och varandra! Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med vacker sång och musik. /Pastorn

Under många år har Forsbrokyrkans församling firat Långfredagens gudstjänst som en Korsvägsandakt – en stillsam, meditativ gudstjänst med texter och böner från böneboken Oremus (2008) som grund. I år har vi inte möjlighet att fysiskt samlas till denna gudstjänst, men en lyssningsbar variant av Korsvägsandakten finns här som ett alternativ. Texter och böner vid olika stationer på Jesu korsväg vill hjälpa oss att i andakt följa Honom på Hans lidandes väg. Med fördel kan du pausa uppspelningen en kort stund efter de olika stationerna för egen bön och reflektion. I tacksamhet får vi rikta blicken mot Korset och be för världen och varandra! Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med vacker sång och musik. /Pastorn

Posted by Forsbrokyrkans församling on Friday, April 10, 2020