Live-sändning

Just nu kan vi inte mötas på det sätt vi brukar på grund av Covid-19. Men vi har fortfarande ett behov av att känna gemenskap och att samlas för gudstjänst, andakt, bön och undervisning. Då finns Equmeniakyrkans live-sändningar och inspelningar som du kan titta på hemifrån. På söndagar kan man även fira gudstjänst via SVT´s sändningar från olika kyrkor och kyrkofamiljer i vårt land.

Visst känns det märkligt att inte kunna inbjuda till gudstjänst i någon av våra kyrkor under den kristna trons centrala högtid Påsken, men vi försöker göra det bästa av situationen och om tekniken står oss bi ska det t.ex. gå att lyssna till en Korsvägsandakt på Långfredagen. Mer om kommande händelser så småningom!

Vi ber med och för varandra och för den värld vi får leva och verka i!

 

Gudstjänster

Här kan du lyssna på långfredagens gudstjänst med Pastor Thomas.
Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med vacker sång och musik.

Läs mer här

 

 

 

 

Vårt dagliga bröd

Eftermiddagsandakter på Facebook från våra regioner och nationellt anställda.

Läs mer här

 

 

 

 

Kyrkkaffe med Lasse

Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster.

Läs mer här