Frihet!

Här finner du några tankar på temat Frihet. Pdf-predikan dyker upp på söndag!

Läs här: Frihet

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Påskens vittnen

Predikan skriven av pastor Thomas  finns nu att läsa i pdf-formar.

Läs den här

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Bonustips att göra i coronatid

Läs om tipsen här:
Lectio divina i coronatid

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

PÅSKDAGENS HÖGTIDLIGA VÄLSIGNELSE
Må Gud allsmäktig välsigna er på denna stora högtid, så att ni undgår synd och allt annat ont.

Må Han, som genom Sonens uppståndelse har räddat er till livet, fylla er med odödlighetens alla gåvor.

Och må ni, som deltagit i Herrens lidande men nu får jubla över Hans uppståndelse, en gång med överflödande glädje ta del i den himmelska högtiden.

Välsigne er Gud allsmäktig,
Fadern och Sonen + och den helige Ande. Amen.

Läs predikan här:
Kristus är uppstånden

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Långfredagen

Under många år har Forsbrokyrkans församling firat Långfredagens gudstjänst som en Korsvägsandakt – en stillsam, meditativ gudstjänst med texter och böner från böneboken Oremus (2008) som grund. I år har vi inte möjlighet att fysiskt samlas till denna gudstjänst, men en lyssningsbar variant av Korsvägsandakten finns här som ett alternativ. Texter och böner vid olika stationer på Jesu korsväg vill hjälpa oss att i andakt följa Honom på Hans lidandes väg. Med fördel kan du pausa uppspelningen en kort stund efter de olika stationerna för egen bön och reflektion. I tacksamhet får vi rikta blicken mot Korset och be för världen och varandra! Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med vacker sång och musik. /Pastorn

Under många år har Forsbrokyrkans församling firat Långfredagens gudstjänst som en Korsvägsandakt – en stillsam, meditativ gudstjänst med texter och böner från böneboken Oremus (2008) som grund. I år har vi inte möjlighet att fysiskt samlas till denna gudstjänst, men en lyssningsbar variant av Korsvägsandakten finns här som ett alternativ. Texter och böner vid olika stationer på Jesu korsväg vill hjälpa oss att i andakt följa Honom på Hans lidandes väg. Med fördel kan du pausa uppspelningen en kort stund efter de olika stationerna för egen bön och reflektion. I tacksamhet får vi rikta blicken mot Korset och be för världen och varandra! Linda och David Arwe samt Atie Bernet bidrar med vacker sång och musik. /Pastorn

Posted by Forsbrokyrkans församling on Friday, April 10, 2020

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Skärtorsdag

Skärtorsdagens tema är: Det nya förbundet.

Predikan i PDF:
Det nya förbundet

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vägen till korset

Liksom de föregående söndagarna finner du här söndagens predikan i pdf-format. Palmsöndagens tema är ”Vägen till korset” och vi uppmuntras att slå följe med Jesus mot Påskens centrala händelser. Med Palmsöndagen inleds ”Stilla veckan” eller ”Stora veckan” som den även kallas av många i den världsvida Kyrkan och som en hjälp till bön och andakt under denna vecka finns även ett dokument med bibeltexter för veckans olika dagar. Förhoppningsvis kan dessa hjälpa dig att djupare begrunda Påskens förunderliga budskap i bön och reflektion.

Självfallet känns det märkligt att inte kunna inbjuda till gudstjänst i någon av våra kyrkor under den kristna trons centrala högtid, men vi försöker göra det bästa av situationen och om tekniken står oss bi ska det t.ex. gå att lyssna till en Korsvägsandakt på Långfredagen. Mer om kommande händelser så småningom! Vi ber med och för varandra och för den värld vi får leva och verka i! Nåd och frid! /Pastorn

Predikan i PDF:
Vägen till korset

Bibeltexter Stilla veckan

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Embrace the suck!

På femte söndagen i fastan får du en hälsning med en något burdus men samtidigt klok uppmaning som förslagsvis kan översättas: ”Omfamna eländet (det som suger)”. Det innebär en uppmaning att ta sig an det elände som kommer i vår väg och göra det bästa av situationen. Att inte låta motgångarna bli övermäktiga. Vi möter en hel del motgångar just nu. En hel del elände. Det finns mycket att omfamna, dock inte varandra med tanke på rådande restriktioner! Hur gör vi det bästa av situationen?

Förhoppningsvis har du nåtts av informationen från församlingsledning om vilande samlingar och särskilda förhållningssätt under rådande omständigheter. Så länge det var möjligt ville vi fortsätta att inbjuda till församlingslivets kärna, d.v.s. söndagsgudstjänsten, men även denna får nu vila tills vidare. Predikotexter för söndagarna kommer att finnas på församlingens hemsida och det planeras för andra digitala lösningar. Ett traditionellt församlingsblad för perioden april-maj finns naturligt nog inte att förmedla med tanke på vilande verksamheter, men om möjligheterna förändras finns förhoppning att med lite kortare varsel inbjuda till andra samlingar. Och jag vill än en gång betona möjligheten att ta kontakt och be om hjälp vid behov!

Vi får bida tiden, vara öppna för anpassningar samt ”omfamna eländet”. Och mitt i allt detta lyssnar vi extra till Jesu uppmaning: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er (Joh 15:4) och Paulus uppmaning: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er (Fil 4:4).

Med bön om nåd och frid i virustid!

Predikan i PDF:
Försonaren

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Jungfru Marie bebådelsedag

17 personer samlades till gudstjänst på Jungfru Marie bebådelsedag, men dessa sjöng så att det lät som dubbla antalet! Den som vill kan här ta del av förkunnelsen i skriven form (pdf) . Håll gärna utkik under ”Aktuellt” för fortsatt information i dessa märkliga tider. Vi fortsätter att be med och för varandra, så glöm inte församlingens bönelista och var frimodig och ta kontakt om du behöver hjälp med något!

Pastorn

Predkan i PDF:
Guds mäktiga verk

Pastor Thomas
____________________________________
Thomas Jonsson
Pastor, Forsbrokyrkans församling

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar