Tonår

Till Tonår är du välkommen från och med det år du fyller tretton. Vi samlas i lokalen BErika (nästan mitt emot Forsbrokyrkan) ungefär varannan fredag, men ibland kan samlingspunkten vara Sporthallen, Fagernäs eller annan spännande plats. Ibland har kvällen ett särskilt tema och kvällen avslutas alltid med andakt. För mer information samt tid för nästa samling är du välkommen att kontakta pastor Thomas!