Vice Församlingsföreståndare

Sven Lindström

Född och uppvuxen på en bondgård i Hamrånge norr om Gävle. Sedan 1963, då han blev färdig pastor i Baptistsamfundet, har han jobbat i olika uppgiften inom den ramen både med unga och äldre. Han blev mer bekant med Hälsingland som distriktsledare för Baptisterna i Gävleborg på 70-talet. Var då med och ordnade många sommarläger på Fagernäs och sportlovsläger i fjällen. Efter pastorstjänst i Sundbyberg var han missionsföreståndare i samfundet de sista sju åren fram till pensioneringen 03. Försöker nu koncentrera sitt engagemang till Arbrå, även om han gör predikobesök även till andra församlingar i Hälsingland. Han representerar Forsbrokyrkan i det kristna rådet och är med i styrgruppen för Väntjänsten tillsammans med Röda Korset. Hans fru Ulla har rötter i Arbrå och sen 70-talet har familjen haft ett fritidshus i Vallsta som nu blivit permanent bostad. Dit kommer barnen och de sex barnbarnen gärna både sommar och vinter. Där får Sven utlopp för sitt behov av praktiskt arbete och husen har förändrats och blivit fler under årens lopp. Själv åker Sven också gärna skidor – även ett par Vasalopp har det blivit med långa mellanrum.

Tfn: 0278-456 82
Mobil: 070-154 83 29
E-post: sven.lm@hotmail.com